HRregie

Werfcontroleur – Campus Justitie Poelaertplein (m/v/x)

Gulden-Vlieslaan, Sint-Gillis, België
bespreekbaar Vervalt binnen 7 maanden

JOB DETAIL

Jobinhoud

Je maakt deel uit van een gespecialiseerd team van vijf personen, bestaande uit mensen van zowel de Regie der Gebouwen als de FOD Justitie. Jullie worden aangesteld om de integrale zorg voor het paleis en de andere gerechtsgebouwen op de campus Poelaert op zich te nemen. Dit team zal enerzijds instaan voor de organisatie en opvolging van het preventief en curatief onderhoud en het dagelijks operationeel beheer van de technische installaties, maar zal anderzijds ook concrete ondersteuning bieden bij het uitvoeren en coördineren van alle noodwendige restauratie- en renovatiewerken. Er zal tot slot ook technische ondersteuning aanwezig zijn binnen deze ploeg om kleinere werken zelf en snel te kunnen uitvoeren.

Binnen dit team zijn dit je verantwoordelijkheden:

 • Je neemt deel aan alle fasen van bouw- en renovatieprojecten van gebouwen.
 • Je staat de ingenieurs en architecten bij voor de leiding van de werven.
 • Je kijkt na of de aannemer de werken uitvoert volgens het bestek en de plannen.
 • Je kijkt elke maand de door de aannemer ingediende vorderingsstaten na op basis van de meetstaat en de ter plaatse uitgevoerde metingen.
 • Je vult regelmatig het dagboek van de werken in.
 • Je neemt deel aan de werfvergaderingen met de aannemer en de verantwoordelijken.
 • Je werkt mee met de ontwerpers aan het opstellen van bestekken en opmetingsstaten.
 • Je stelt bestekken en opmetingsstaten op voor werken van kleine omvang.

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

één van volgende diploma’s, uitgereikt door een Belgische Hogeschool, behaald in een afdeling bouw, elektromechanica, elektronica, houttechnologie, energietechnologie, energiemanagement, architectuur, elektriciteit, ingenieurswetenschappen of industriële wetenschappen:

 • diploma van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor, regent)
 • diploma van technisch ingenieur
 • diploma van kandidaat/academische bachelor

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Redeneervaardigheden

 • Abstracte redeneervaardigheden

Opgelet! De competentie in het vet wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De competentie in team werken en je motivatie wegen harder door in de eindscore.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als werfcontroleur (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon
Minimum aanvangswedde: 28682,75 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • opwaardering van vroegere gepresteerde diensten in de overheidssector en opwaardering van de vroegere gepresteerde diensten in de privésector of als zelfstandige, wanneer deze als bijzonder nuttig worden beschouwd voor de functie
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • 26 dagen verlof plus verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • mogelijkheid om thuis te werken
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb (link is external), het portaal van het federale personeel.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 25 januari 2019 op de website van Selor (link is external)

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

plaats