HRregie

Architect – Campus Justitie Poelaertplein (m/v/x)

Gulden-Vlieslaan, Sint-Gillis, België
bespreekbaar Vervalt binnen 4 maanden

JOB DETAIL

Functieomschrijving:

Je maakt deel uit van een gespecialiseerd team van vijf personen, bestaande uit mensen van zowel de Regie der Gebouwen als de FOD Justitie. Jullie worden aangesteld om de integrale zorg voor het paleis en de andere gerechtsgebouwen op de campus Poelaert op zich te nemen. Dit team zal enerzijds instaan voor de organisatie en opvolging van het preventief en curatief onderhoud en het dagelijks operationeel beheer van de technische installaties, maar zal anderzijds ook concrete ondersteuning bieden bij het uitvoeren en coördineren van alle noodwendige restauratie- en renovatiewerken. Er zal tot slot ook technische ondersteuning aanwezig zijn binnen deze ploeg om kleinere werken zelf en snel te kunnen uitvoeren.

Binnen dit team bestaat je voornaamste opdracht bestaat erin bouwprojecten, renovatie- en restauratieprojecten te organiseren en te beheren en in dit kader zal je desgevallend één of meerdere van de volgende taken uitvoeren:

 • Je treedt op als ontwerper en/of als coördinator technieken. Je maakt bestekken, opmetingsstaten en ramingen op van het project en je bent belast met de tekening van de plannen, met behulp van tekenaars
 • Je coördineert de technische studies uitgevoerd in de speciale technieken door de gespecialiseerde technische diensten van de dienst Architectuur en Engineering of externe studiebureaus
 • Je volgt verschillende projecten op, uitgevoerd door studiebureaus (tijdens alle fases van het project). Het kan gaan om projecten van grote of kleinere omvang, met inbegrip van renovatieprojecten
 • Je kijkt de offertes na die ingediend worden door de inschrijvers in het kader van overheidsopdrachten en je maakt hiervan een kritische analyse op vanuit het technisch en financieel oogpunt en je brengt verslag uit van deze analyse bij je hiërarchische meerdere
 • Tijdens de uitvoering van de werken neem je, als supervisor en met de bijstand van technisch deskundigen, deel aan de werfvergaderingen, je controleert de conformiteit van de materialen en de uitvoeringsplannen voorgelegd door de aannemer met de voorschriften van het bestek en je kijkt de voorstellen tot verrekeningen na die ingediend werden door de aannemers
 • Je beschikt over een goede kennis van BIM (Building Information Modeling)
 • Je verzekert de leiding (op de administratieve en technische documenten) en de controle van de werven tot aan de definitieve oplevering en de overdracht aan de klant.

Jouw profiel:

   • 1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

    • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus van architect / master in de architectuur uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 5 jaar studie
    • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus van burgerlijk ingenieur-architect / master in de ingenieurswetenschappen: architectuur uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie
   • 2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: Een relevante professionele ervaring als Architect in het domein van renovatie of restauratie en onderhoudswerken van telkens minstens 1 jaar in ten minste 2 van onderstaande taken:
    • tekenen van de plannen
    • technische opvolging van de werf
    • administratieve opvolging van het project

Ons aanbod:

   • Je wordt aangeworven als Architect (niveau A) met de bijhorende weddeschaal NA11.Loon
    Minimum aanvangswedde: 37346,97 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).Voordelen

    • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
    • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
    • voordelige hospitalisatieverzekering
    • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
    • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
    • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
    • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
    • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
    • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
    • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
    • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
    • glijdende werkuren in een 38-uren week.

    Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

plaats